ZOLL AED plus

ZOLL AED Plus CPR-D Padz

Real CPR Help gir unik assistanse til redningspersonell, med sanntidsrespons for frekvens og dybde på kompresjoner ved HLR.

ZOLLs CPR-D-padz elektroder bestående av kun én del er designet for å passe brystanatomien til 99 % av befolkningen.

CPR-D-padz tilbyr tydelige illustrasjoner for anatomisk plassering og et merke der du skal plassere hånden under HLR.

Spesifikasjonene kan bli endret uten varsel. ©2019 ZOLL Medical Corporation. Med enerett. AED Plus, CPR-D-padz, Pedi-padz, Real CPR Help, Stat-padz, ZOLL og ZOLL Rectilinear Biphasic er varemerker eller registrerte varemerker for ZOLL Medical Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. MCN PP 1906 0375-20