ZOLL AED plus

Mer enn HLR. Dette er Real CPR Help®.

Det er kun halvparten av ofrene for akutt hjertestans som i utgangspunktet trenger støt, men nesten alle trenger god HLR. ZOLL® tilbyr de eneste hjertestarterne som støtter redningspersonene med tekst-, tale- og visuelle meldinger – Real CPR Help®. Dens tilbakemeldinger om kompresjonshastighet og -dybde hjelper redningspersonell med å gi HLR av høy kvalitet.

Smart investering med en lav total eierkostnad

Batterier og elektroder som varer lenger krever færre reservedeler, noe som over tid gir betydelige kostnadsbesparelser og bedre tilgjengelighet i nødssituasjoner med hjertestans.

Intuitive elektrode som består av kun én del

Hastighet er essensielt når du behandler et hjertestansoffer. ZOLL’s CPR-D-padz®-elektroder har et unikt design bestående av kun én del og med drastrimler for å sikre en enkel og nøyaktig plassering og minimere muligheten for at putene mistes i bakken eller fester seg sammen.

Designet for å vare

Hjertestartere utsettes ofte for røff håndtering og ekstreme forhold under nødstilfeller. ZOLL AED Plus® er svært motstandsdyktig mot støv og fuktighet og har en inntrengningsbeskyttelse (IP) på 55 – blant de høyeste i industrien. Den overholder også Iec 68-2-27; 100G for støt og militærstandard (MILstandard 810F).

Alternativer for å levere din foretrukne støtmetode

ZOLL AED Plus finnes som både halvautomatisk (redningspersonene trykker ned støtknappen manuelt hvis en støtbar rytme detekteres) eller helautomatisk (hjertestarteren gir automatisk et støt hvis en støtbar rytme detekteres).

Spesifikasjoner for AED Plus

Defibrillator

Defibrillator Protokoll: Halvautomatisk og helautomatisk konfigurasjon

Bølgeform: ZOLL Rectilinear Biphasic™

Tid defibrilatorladning holdes: 30 sekunder

Energivalg: Automatisk forhåndsprogrammert valg (120J, 150J, 200J)

Pasientsikkerhet: Alle pasienttilkoblingene er elektrisk isolert

Ladetid: Mindre enn 10 sekunder med nytt batteri

Elektroder: ZOLL CPR-D-padz, Pedi-padz® II eller Stat-padz® II

Selvtest: Konfigurerbar automatisk selvtest fra 1 til 7 dager. Standard: hver 7. dag. Månedlig full-energitest (200J).

Automatiske selvtestkontroller: Batterikapasitet, tilkobling for elektroder; elektrokardiogram og ladnings-/utladningskretser; maskin- og programvare for mikroprosessor; HLR-kretser og CPR-D-sensor; og lydkrets

HLR: Frekvens for metronom: Kan varieres fra 60 til 100 CPM Dybde: 3/4″ til 3,5″; 1,9 til 8,9 cm

Defibrilleringsråd: Evaluerer elektrodetilkobling og pasientens EKG for å bestemme om defibrillering er nødvendig

Støtbare rytmer: Ventrikkelflimmer med gjennomsnittsamplitude >100 mikrovolt og bred, kompleks ventrikulær takykardi med frekvenser over 150 BPM for voksne, 200 BPM for barn. For algoritmens sensitivitet og spesifisitet ved EKG-analyse, se administratorveiledningen for AED Plus.

Impedansmåleområde for pasient: 0 til 300 ohm

Defibrillator: Beskyttet EKG-krets

Visningsformat: Valgfri LCD med flyttbar linje

Størrelse: 2,6″ x 1,3″; 6,6 cm x 3,3 cm

Valgfritt EKG-visningsvindu: 2,6 sekunder

Valgfri EKGskjermsveiphastighet: 25 mm/s; 1″/s

Batterikapasitet: Typisk ny (20°C) = 5 år (225 støt) eller 13 timers fortsatt monitorering. Levetidsslutt vises med et rødt kryss (typisk gjenværende støt = 9).

Dataregistrering og -lagring: 7 timer med EKG- og HLR-data. Hvis alternativet lydopptak bestilles og aktiveres: 20 minutter med lydopptak, EKG- og HLR-data.

Minstekrav til datamaskin for konfigurasjon og gjenvinning av pasientdata (ikke kompatibel med Mac OS): Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, IBMkompatibel PII med 16550 UART (eller høyere) datamaskin. 64 MB RAM. VGA-monitor eller bedre. CD-ROM-leser. IrDA-port. 2 MB diskplass.

Enhet

Størrelse: (H x W x D) 5,25″x 9,50″ x 11,50″; 13,3 cm x 24,1 cm x 29,2 cm

Vekt: 6,7 lbs; 3,1 kg

Strøm: Batterier kan byttes av brukeren. 10 stk. type 123A Photo Flash litium-mangandioksidbatterier

Utstyrsklassifisering: Klasse III og internt drevet i henhold til EN60601-1

Designstandarder: Oppfyller relevante krav i UL 2601, AAMI DF-39, IEC 601-2-4, EN60601-1 og IEC60601-1-2

Omgivelser

Driftstemperatur: 32° til 122°F; 0–50 °C

Oppbevaringstemperatur: -22° til 140°F; -30–60 °C

Fuktighet: 10 % til 95 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende

Vibrasjon: MIL-standard 810F, min. Helikoptertest

Støt: IEC 68-2-27; 100 G

Høyde over havet: -300 til 15 000 ft.; -91 m til 4573 m

Partikkel- og vanninntrengning: IP-55

CPR-D-padz

Holdbarhetstid: 5 år

Ledende gel: Polymer hydrogel

Ledende element: Tinn

Emballasje: Laminert pose med flere folielag

Impedansklasse: Lav

Kabellengde: 48 tommer (1,2 m)

Sternum: Lengde: 6,1 tommer (15,5 cm); Bredde: 5,0 tommer (12,7 cm); Lengde, ledende gel: 3,5 tommer (8,9 cm); Bredde, ledende gel: 3,5 tommer (8,9 cm); Område, ledende gel: 12,3 kvadrattommer (79,0 kvadratcm)

Apeks: Lengde: 6,1 tommer (15,5 cm); Bredde: 5,6 tommer (14,1 cm); Lengde, ledende gel: 3,5 tommer (8,9 cm); Bredde, ledende gel: 3,5 tommer (8,9 cm); Område, ledende gel: 12,3 kvadrattommer (79,0 kvadratcm) Fullstendig montert: Lengde, sammenlagt: 7,6 tommer (19,4 cm); Bredde, sammenlagt: 7,0 tommer (17,8 cm); Høyde, sammenlagt: 1,5 tommer (3,8 cm)

Designstandarder: Oppfyller relevante krav i ANSI/AAMI/ISO DF-39-1993.

Spesifikasjonene kan bli endret uten varsel. ©2019 ZOLL Medical Corporation. Med enerett. AED Plus, CPR-D-padz, Pedi-padz, Real CPR Help, Stat-padz, ZOLL og ZOLL Rectilinear Biphasic er varemerker eller registrerte varemerker for ZOLL Medical Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. MCN PP 1906 0375-20